Welcome to my site!

My name is Paulina and I am an HR specialist, I challenge current HR standards in companies with a fresh approach to HR processes. I connect companies with the best candidates.

Over the years I have gained experience as an in-hosue recruiter in corporations as well as smaller companies.
Currently, as an independent recruiter, I successfully support recruitment activities of many clients in Poland and the European Union under my own brand Pro.Rekruter.
I implement recruitment processes for specialist, managerial and lower-level positions (including mass recruitment).

Are you an employer and need an effective recruitment process, or non-standard activities such as sourcing or headhunting? -You are in the right place, I will gladly help you in this.

If you are a job seeker I invite you to visit the Job Postings section for current job offers. If you don’t like any of the positions, I invite you to leave your CV in the Open Application – I will contact you if there is an offer matching you!

If you are interested in any of the positions, apply! I will take care of the rest – my task will be to connect you with the employer and support you as a recommended candidate in the entire recruitment process up to employment.
Important: I do not collect any commission from candidates, I work only on behalf of clients!

If you run an interesting project and want to cooperate, please contact me via the Contact Form.

Let’s connect!

Witaj na mojej stronie!

Nazywam się Paulina i jestem specjalistą HR , świeżym podejściem do procesów HR stawiam wyzwania aktualnym standardom HR w firmach. Łączę firmy z najlepszymi kandydatami.

Przez lata zdobywałam doświadczenie jako in-hosue rekruter w korporacjach a także mniejszych firmach.
Aktualnie jako niezależny rekruter, z sukcesem wspieram działania rekrutacyjne wielu klientów na terenie Polski oraz Unii Europejskiej pod własną marką Pro.Rekruter.
Realizuję procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne, menedżerskie oraz niższego szczebla (w tym rekrutacje masowe).

Jesteś pracodawcą i potrzebujesz efektywnego procesu rekrutacyjnego, bądź też niestandardowych działań jak sourcing czy headhunting? -Jesteś we właściwym miejscu, chętnie Ci w tym pomogę.

Jeśli jesteś kandydatem poszukującym pracy zapraszam Cię do odwiedzenia sekcji Job Postings tam znajdziesz aktualne oferty pracy. Nie odpowiada Ci żadne ze stanowisk? -Zapraszam do pozostawienia swojego CV w Aplikacji Otwartej -skontaktuję się z Tobą jeśli pojawi się oferta pasująca do Ciebie!
Jeśli interesuje Cię któreś ze stanowisk, aplikuj! Resztą zajmę się ja -moim zadaniem będzie połączenie Ciebie z pracodawcą  i wsparcie Ciebie jako poleconego kandydata w całym procesie rekrutacji aż do zatrudnienia.
Ważne: Nie pobieram żadnych prowizji od kandydatów, pracuję wyłącznie na zlecenie klientów!

Prowadzisz ciekawy projekt i chcesz współpracować? -Zapraszam do kontaktu przez Formularz Kontaktowy.